Rezidentské parkování v
OC Aupark

MÁM ZÁJEM PARKOVAT V AUPARKU

Zjištění zájmu parkování pro rezidenty

Na konci roku 2016 bylo v Hradci Králové u křižovatky „Koruna“ otevřeno nové obchodní centrum Aupark. Součástí tohoto obchodního centra je i vícepodlažní parkovací dům s celkovou kapacitou 800 stání. Statutární město Hradec Králové zajistilo u investora OC Aupark možnost vyčlenit až 200 stání pro odstavování vozidel rezidentů žijící v okolí OC. Tato stání by mohla být městem Hradec Králové následně pronajímána rezidentům bydlícím v okolí. O spouštění projektu rozhodne Váš zájem o využití parkování v této lokalitě.

200 parkovacích
stání

Kryté
stání

Kamerový
systém

Skvělá lokalita
a dostupnost

Kdo může zažádat o parkování a kolik to bude stát

V případě spuštění projektu budou místa přidělována v pořadí etap dle přiložené mapky a upřednostněni budou ti zájemci, kteří registraci provedou dříve. Žádost může zaslat osoba trvale žijící v jakékoliv z vyznačených třech etap. Cena za měsíční parkovací kartu je 490 Kč včetně DPH za jedno vozidlo. Jedna osoba může mít více karet, v případě převisu žádostí bude přidělována pouze jedna karta na příslušnou žádost.

1. etapa2. etapa3. etapa

Žádost o vydání karty

Žádost byla odeslána. Děkujeme